Dynamis

Dynamis is onderdeel van kindcentrum Dynamis in de wijk Kersenboogerd. De opvang vindt op twee locaties plaats: het pand aan de Timpaan 43 en in basisschool Dynamis. Beide locaties zijn goed bereikbaar en bieden ruime parkeergelegenheid. 

Dynamis biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar en is geopend van 7:00 tot 18:30 uur. 

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van KDV Dynamis, peutergroep Dynamis en BSO Dynamis te lezen. 

Dynamis is onderdeel van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

 
Rondleiding Kosten berekenen

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf van Dynamis bevindt zich aan de Timpaan. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen lekker vies worden in de natuur ontdektuin. Voor elk kind zijn er laarzen en een overall, onbevangen spelen dus, ook als het weer wat tegenzit.

De kinderen van 3 jaar verzamelen zich geregeld voor Driesprong-activiteiten. Hier werken ze spelenderwijs aan vaardigheden die belangrijk zijn om een goede start te kunnen maken op de basisschool.

Peutergroep

De peutergroep van Dynamis bevindt zich in basisschool Dynamis. Hierdoor is de overstap van peutergroep naar kleuterklas minder ingrijpend. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur zijn peuters van 2 tot 4 jaar welkom op de peutergroep.

Peutergroep Dynamis biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar.

Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

Buitenschoolse opvang

Dynamis biedt de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar bij de basisschool. Hier is een grote en gezellige binnenruimte voor de BSO-kinderen. De kinderen spelen heerlijk buiten op het schoolplein van basisschool Dynamis of in een speeltuin in de wijk.

Tijdens de schoolvakanties gaan alle BSO-kinderen naar de Ceder. Hier wordt tijdens de vakantie een uitdagend activiteitenprogramma aangeboden. Voor de kinderen van 9 jaar en ouder is er in de Ceder een jeugdhonk, waar de dag volledig op hun leeftijd gericht wordt ingevuld.

Onderwijs

Onderwijs met dynamiek: van spel & muziek tot sport & techniek

In combinatie met onze peutergroep en een BSO zijn wij ‘een kleine school met grote aandacht voor uw kind’. De emotionele ontwikkeling, het zelfvertrouwen en de nieuwsgierigheid van uw kind staan voorop. Wij bieden thematisch onderwijs met betekenisvolle activiteiten en hechten veel waarde aan het samen spelen en samen leren. We hebben een intensieve samenwerking met KDV Dynamis op steenworp afstand van onze school. 
 
Past ons ons verhaal bij uw idee over opvoeding en onderwijs? U bent van harte welkom voor een rondleiding bij ons op school! 

Rondleiding

Cookie instellingen